AVÍS LEGAL

Avís Legal per utilizar alguns serveis d'aquesta web, els Usuaris han de proporcionar prèviament a BE MY PARTNER S.L. algunes dades de caràcter personal a través de un Formulari (d'ara en endavant, les “Dades Personals”).

BE MY PARTNER S.L. tractarà automatitzadament les Dades Personals per poder satisfer el servei (donar resposta adequadament a preguntes i altres demandes). Mitjançant la cumplimentació i enviament del cossesponent Formulari, l'usuari accepta i autoritza que les seves Dades Personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de BE MY PARTNER S.L.

Els Usuaris garantitzen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. Si desitja accedir a les seves dades, modificar-los, cancelar-los o oposar-se al seu tractament cal dirigir-se a BE MY PARTNER S.L. Si així ho desitja pot esciure un correu electrònic a info@bemypartner.com.

Les promocions, informació de preus i altres dades incloses a la web poden sometre's a canvi sense previ avís. Per a una millor informació sobre la vigència dels texts de la web contacti amb nosaltres.